Cửa hàng Yison&Celebrat

2013-1, Yison 119-120

Tháng 1 năm 2013, Yison khai trương cửa hàng đầu tiên tạiNew Asia International Electronic & Digital City: 119-120bổ sung các kênh ngoại tuyến và cửa hàng ngoại tuyến để phục vụ khách hàng tốt hơn;

Cửa hàng Yison 119-120 (1)
Cửa hàng Yison 119-120 (3)
Cửa hàng Yison 119-120 (5)
Cửa hàng Yison 119-120 (2)
Cửa hàng Yison 119-120 (4)
Cửa hàng Yison 119-120 (6)

Đỉnh cao nhất của Yison là mở cùng lúc 8 cửa hàng, đây cũng là nền tảng tốt cho sự phát triển về sau.

2013-6, Cửa hàng Yison --308

Tháng 6 năm 2013, với lượng hàng kinh doanh ngày càng tăng và nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, Yison đã khai trương cửa hàng thứ 2 tạiThành phố Điện tử & Kỹ thuật số Quốc tế Châu Á Mới, nằm trên tầng ba: 308;

cửa hàng yison 308 (1)
cửa hàng yison 308 (3)
cửa hàng yison 308 (5)
cửa hàng yison 308 (2)
cửa hàng yison 308 (4)
cửa hàng yison 308 (6)

Đỉnh cao nhất của Yison là mở cùng lúc 8 cửa hàng, đây cũng là nền tảng tốt cho sự phát triển về sau.

2014-3, Cửa hàng Yison --4FA001A

Vào tháng 3 năm 2014, với việc mở rộng đội ngũ kinh doanh từ bốn lên tám người, Yison đã mở cửa hàng thứ ba tạiThành phố Điện tử & Kỹ thuật số Quốc tế Châu Á Mới, nằm trên tầng bốn:4FA001A, thuận tiện hơn cho khách hàng khi mua và cung cấp dịch vụ.

Cửa hàng Yison 4FA011A (1)
Cửa hàng Yison 4FA011A (3)
Cửa hàng Yison 4FA011A (5)
Cửa hàng Yison 4FA011A (7)
Cửa hàng Yison 4FA011A (2)
Cửa hàng Yison 4FA011A (4)
Cửa hàng Yison 4FA011A (6)
Cửa hàng Yison 4FA011A (8)

Đỉnh cao nhất của Yison là mở cùng lúc 8 cửa hàng, đây cũng là nền tảng tốt cho sự phát triển về sau.

2014-10, Cửa hàng Yison --727A

Vào tháng 12 năm 2014, thông qua nghiên cứu thị trường và đề xuất từ ​​các khách hàng hợp tác, Yison đã mở cửa hàng thứ tư tạiThành phố Điện tử & Kỹ thuật số Quốc tế Châu Á Mới, nằm trên tầng bốn:727A.

Cửa hàng Yison 727A (1)
Cửa hàng Yison 727A (3)
Cửa hàng Yison 727A (5)
Cửa hàng Yison 727A (2)
Cửa hàng Yison 727A (4)
Cửa hàng Yison 727A (6)

Đỉnh cao nhất của Yison là mở cùng lúc 8 cửa hàng, đây cũng là nền tảng tốt cho sự phát triển về sau.

2014-8, Cửa hàng Yison --404

Vào tháng 8 năm 2014, thông qua nghiên cứu thị trường và đề xuất từ ​​các khách hàng hợp tác, Yison đã mở cửa hàng thứ năm tạiThành phố Điện tử & Kỹ thuật số Quốc tế Châu Á Mới, nằm trên tầng bốn:404, thuận tiện hơn cho khách hàng khi mua và cung cấp dịch vụ.

cửa hàng yison 404 (1)
cửa hàng yison 404 (3)
cửa hàng yison 404 (5)
cửa hàng yison 404 (2)
cửa hàng yison 404 (4)
cửa hàng yison 404 (6)

Đỉnh cao nhất của Yison là mở cùng lúc 8 cửa hàng, đây cũng là nền tảng tốt cho sự phát triển về sau.

2015-3, Cửa hàng Yison --1329

Tháng 3/2015, đội ngũ kinh doanh tăng từ 8 người lên 12 người.Yison mở cửa hàng thứ năm tạiThành phố Điện tử & Kỹ thuật số Quốc tế Châu Á Mới, nằm trên tầng mười ba: 1329, thuận tiện hơn cho khách hàng mua hàng và cung cấp dịch vụ.

cửa hàng yison 1329 (1)
cửa hàng yison 1329 (3)
cửa hàng yison 1329 (5)
cửa hàng yison 1329 (2)
cửa hàng yison 1329 (4)
cửa hàng yison 1329 (6)

Đỉnh cao nhất của Yison là mở cùng lúc 8 cửa hàng, đây cũng là nền tảng tốt cho sự phát triển về sau.

2016-6, Cửa hàng Yison --B201

Vào tháng 6 năm 2016, để mở rộng tốt hơn tầm ảnh hưởng của thương hiệu Yison, Yison đã mở cửa hàng Yison đầu tiên tạiTòa nhà Nanfang International Electron Digital City, nằm trên tầng hai:B201, thuận tiện hơn cho khách hàng khi mua và cung cấp dịch vụ.

Cửa hàng Yison B201 (1)
Cửa hàng Yison B201 (3)
Cửa hàng Yison B201 (5)
Cửa hàng Yison B201 (2)
Cửa hàng Yison B201 (4)
Cửa hàng Yison B201 (7)

Đỉnh cao nhất của Yison là mở cùng lúc 8 cửa hàng, đây cũng là nền tảng tốt cho sự phát triển về sau.

2016-10, Kỷ niệm Cửa hàng --3FB011

Vào tháng 12 năm 2016, để xây dựng thương hiệu thứ hai tốt hơnkỷ niệm, Yison khai trương cửa hàng Celebrat đầu tiên tạiTòa nhà Nanfang International Electron Digital City.Vị trí nằm trên tầng ba:3FB011, thuận tiện hơn cho khách hàng khi mua và cung cấp dịch vụ.

Cửa hàng kỷ niệm 3FB011(1)
Cửa hàng kỷ niệm 3FB011(3
Cửa hàng kỷ niệm 3FB011(5)
Cửa hàng kỷ niệm 3FB011(2)
Cửa hàng kỷ niệm 3FB011(4)
Cửa hàng kỷ niệm 3FB011(6)

Đỉnh cao nhất của Yison là mở cùng lúc 8 cửa hàng, đây cũng là nền tảng tốt cho sự phát triển về sau.