Cơ cấu công ty

Phòng kế hoạch thương hiệu Yison

thiết kế

Bộ phận tiếp thị thiết kế

Phòng nhân sự

Phòng kinh doanh số 1 YISON

Phòng kinh doanh thứ 2 của Yison

bộ phận kho