Giấy chứng nhận

Chứng nhận của chính phủ ------ Yison có 25 năm kinh nghiệm sản xuất trong ngành âm thanh, đã vượt qua thử thách của thị trường và được chính phủ công nhận, đồng thời cấp nhiều chứng chỉ công nhận chúng tôi.

Giấy chứng nhận xuất khẩu ------ Về xuất khẩu, chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu của khách hàng và để mang lại sự thuận tiện cho xuất khẩu tốt hơn, chúng tôi xin giấy chứng nhận xuất khẩu sản phẩm mới hàng năm.

Giấy chứng nhận bằng sáng chế ------ Yison đã hoạt động trong ngành âm thanh được 25 năm, nghiên cứu và phát triển độc lập, thiết kế độc lập, mở khuôn độc lập, sản xuất độc lập và đã nhận được hơn 50 chứng chỉ bằng sáng chế, đồng thời cũng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.